Studentske prakse - stipendijski program

09 May 2019


Studentske prakse - stipendijski program

“Ćao, ja sam Jovana, student master studija Softverskog inženjerstva na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Tokom programa stipendiranja radila sam na razvoju aplikacije koja služi za upravljanje STB uređajem putem glasa, što je i bilo tema mog diplomskog rada. Prilikom izrade rada u svakom trenutku sam mogla da računam na pomoć, kako od mentora, koji je svojim savetima i stručnošću doprineo da lakše savladam probleme sa kojima sam se susrela tokom izrade aplikacije, tako i kompletnog tima koji je uvek na raspolaganju za pomoć i saradnju. Takođe bih istakla i važnost kurseva koje sam pohađala tokom programa stipendiranja, koji su mi pružili znanja o novim tehnologijama koje se koriste u svakodnevnom radu na profesionalnim projektima. Nakon diplomiranja sam se zaposlila i nastavila svoje usavršavanje u oblasti digitalne televizije.”

U tesnoj saradnji sa Elektrotehničkim i Matematičkim fakultetom u Beogradu, nudimo mogućnost stipendirane izrade MSc ili BSc rada. Iz spiska tema u okviru Instituta RT-RK, izaberite onu koja je u skladu sa vašim interesovanjima.

Pošaljite CV klikom na sledeći link.

Benefiti RT-RK stipendijskog programa: 

  • Izrada diplomskog rada uz podršku inženjera mentora
  • Mogućnost korišćenja savremene opreme i alata
  • Mogućnost profesionalnog i akademskog razvoja
  • Stipendija
  • Mogućnost pohađanja interno organizovanih stručnih kurseva
  • Moderno opremljeno okruženje sa prostorijama za odmor i zabavu
  • Organizovana druženja i sportske aktivnosti

Spisak tema možete pogledati klikom na sledeći link.