AI and Deep Learning in Automotive

08 April 2019


AI and Deep Learning in Automotive

AI and Deep Learning in Automotive

Duboko učenje pripada domenu veštačke inteligencije i mašinskog učenja. Tokom poslednje decenije duboko učenje i veštačke neuralne mreže su našle primenu u brojnim oblastima, zahvaljujući svom potencijalu da reše probleme za koje tradicionalni metodi nisu dali adekvatan odgovor. Jedan od takvih problema je i autonomna vožnja, gde je krajnji cilj da “centralni mozak” automobila bezbedno rukuje vozilom u svim saobraćajnim situacijama. Kako takav sistem za upravljanje mora uspešno da reaguje na nepredvidive scenarije, algoritmi koje koristi su bazirani na mašinskom i dubokom učenju.


Tokom kursa će studenti imati priliku da se upoznaju sa osnovnim konceptima mašinskog i dubokog učenja u automobilskoj industriji. Kroz jednodnevni sertifikovan kurs Nvidia Deep Learning Instituta će polaznici naučiti kako se treniraju neuralne mreže koristeći aktuelne alate i radne okvire za rad sa neuralnim mrežama. Na kraju će studenti imati priliku da stečena znanja primene u okviru praktičnih radionica koje se bave primenom dubokog učenja u automobilskoj industriji.


Svi polaznici dobijaju zvanični NVIDIA DLI sertifikat o učešću. 


Program:

Uvod u mašinsko i duboko učenje; Osnovne arhitekture neuralnih mreža; Primena u automobilskoj industriji

Nvidia kurs Fundamentals of Deep Learning for Computer Vision

Praktična primena neuralnih mreža u automobilskoj industriji


Potrebna predznanja: 

Osnove Python/C++ programiranja


Način prijavljivanja: 

Prijavu možete poslati putem sledećeg linka.