Internet of Things

08 April 2019


Internet of Things

Cilj IOT letnje škole je da približi polaznicima osnove savremene tehnologije - internet stvari (Internet of Things - IoT) kroz praktičan primer. Tokom letnje škole koristiće se uređaj razvijen na Institutu RT-RK – pametna utičnica BluePlug. BluePlug je pametna utičnica koja se oslanja na modernu Bluetooth Low Energy komunikacionu tehnologiju. Pored osnovne funkcionalnosti uključivanja-isključivanja priključenog uređaja, utičnica obezbeđuje merenje potrošnje, postavljanje ograničenja potrošnje, vremenskog brojača i drugo. Polaznici će naučiti osnove razvoja aplikacija za Android mobilne uređaje, i upoznaće se sa najnovijim komunikacionim tehnologijama koje se koriste na Institutu RT-RK.

Program:

Uvodno predavanje

• Šta je to IoT?

• OBLO + demo

Osnovna znanja

  • Mala škola Jave i XML-a
  • Mala škola Android aplikacija

Osnovni Smart Plug BLE primer

Proširivanje i nadogranja osnovnog Smart Plug BLE primer-a


Potrebna predznanja:

  • Osnove Java programiranja
  • Osnove Android programiranja

Način prijavljivanja:

Prijavu možete poslati putem sledećeg linka .