RT-RK Privacy Policy

POLITIKA PRIVATNOSTI 

Politika privatnosti ima za cilj da objasni kako i zašto prikupljamo Vaše lične podatke, kako ih koristimo i koja su Vaša prava kao fizičkog lica na koje se podaci odnose. U kontekstu odredaba o zaštiti ličnih podataka (GDPR) rukovalac podacima je: RT-RK - skraćenica za "Istraživačko-razvojni Institut RT-RK za sisteme zasnovane na računarima” DOO Novi Sad. Internet stranica: www.rt-rk.com. Za sve upite i prigovore vezane za sigurnost i privatnost Vaših ličnih podataka, molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail adresu: DPO@rt-rk.com.


PRIVATNOST PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU 

Lični podaci koje prikupljamo: • Podaci koji unosite pri prijavljivanju na otvorene pozicije, a uključuju: ime, prezime, zvanje, mesto rođenja, JMBG, ličnu fotografiju, naziv posla, društvenu mrežu, adresu, e-mail adresu, Skype korisničko ime, broj mobilnog / telefon, obrazovanje, biografija; • IP adresa; • Podaci o internet pretraživaču.

RT-RK vodi računa o sigurnosti i privatnosti Vaših ličnih podataka. Kao rukovalac, RT-RK sprovodi brojne organizacione, tehničke i procesne mere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita podataka.


SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Prikupljeni podaci se koriste isključivo u svrhu sprovođenja procesa zapošljavanja i ispunjavanja zakonskih obaveza. Navedeni proces može uključivati sledeće: • Verifikacija ispravnosti unesenih podataka; • Provera referenci; • Procena kvalifikacija i veština potrebnih za obavljanje posla za koji se prijavljujete; • Komunikacija vezana za proces (e-mail poruke, telefonski poziv, SMS poruke, Whatsapp); • Ispunjavanje upitnika i testova.


PRISTUP PODACIMA

Pristup Vašim ličnim podacima ograničen je na zaposlene kompanije i sva privredna društva povezana sa RT-RK, koji su uključeni u proces zapošljavanja. U povezana privredna društva računaju se kompanije FTN-IRAM-RT d.o.o., OBLO Living d.o.o., Institut RT-RK d.o.o. Banja Luka, Institut RT-RK Osijek d.o.o. Podaci su smešteni na području Evropske unije, a njihov pristup je osiguran najvišim tehničkim standardima i praksama.


PERIOD ČUVANJA I KORIŠĆENJA PODATAKA 

Vaši lični podaci će biti zadržani do završetka konkursa za otvoreno radno mesto za koje ste prijavili ili za druga aktivna radna mesta za koje smatramo da odgovarate svojim kvalifikacijama, osim ako ste sami odabrali da zadržimo Vaše podatke na duži vremenski period i obavestimo Vas o budućim mogućnostima zaposlenja. U slučaju zaposlenja, Vaši podaci biće zadržani tokom perioda zaposlenja i biće podložni periodičnoj obradi podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti i Pravilnikom o zaštiti i obradi podataka Poslodavca.


OTKRIVANJE PODATAKA TREĆIM LICIMA 

RT-RK koristi portal „TalentLift“, aplikaciju u vlasništvu kompanije AdoptoTech d.o.o. (u daljem tekstu: TalentLift) u okviru našeg procesa zapošljavanja. TalentLift, u svojstvu obrađivača, obrađuje lične podatke na naš zahtev i na osnovu naših zahteva. RT-RK i TalentLift potpisali su ugovor o obradi podataka o ličnosti kako bismo osigurali i zaštitili vašu privatnost podataka.

Za kandidate koju prođu početne faze procesa selekcije, RT-RK koristi portal „AEB Tool“, aplikaciju u vlasništvu kompanije AEB Gesellschft zur Entwicklung von Branchen – Software mbH (u daljem tekstu: AEB). AEB, u svojstvu obrađivača, obrađuje lične podatke na naš zahtev i na osnovu naših zahteva. Sa AEB potpisali smo ugovor o obradi podataka o ličnosti kako bismo osigurali i zaštitili privatnost Vaših podataka.

Ni jedna druga kompanija ili lice nisu uključeni u obradu, niti imaju pristup Vašim ličnim podacima.


PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE 

Nakon prijave, omogućiće Vam se pristup portalu u okviru kojeg možete dobiti podatke o ličnim podacima, zatražiti izvoz ili brisanje istih. Hiperlink do portala će se nalaziti u potvrđenom e-mailu nakon prijavljivanja na konkurs.

U bilo kom trenutku možete tražiti ispravku ili ažuriranje podataka ili povući saglasnost za obradu istih. Pored toga, imate pravo da zahtevate informacije o koršćenju Vaših podataka, statusu podataka, kao i prenošenje Vaših podataka drugom pravnom licu (ukoliko nisu obrisani). Ukoliko imate bilo kakve primedbe možete se obratiti našem predstavniku za zaštitu podataka o ličnosti (DPO@rtrk.com) ili uputiti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.