RT-RK Privacy Policy

Ova Politika privatnosti ima za cilj da objasni kako i zašto prikupljamo vaše lične podatke, kako ih koristimo i koja su vaša prava kao fizičkog lica na koje se podaci odnose.

U kontekstu odredaba o zaštiti ličnih podataka (GDPR) rukovaoc podacima je:
RT-RK - skraćenica za " Istraživačko-razvojni Institut RT-RK za sisteme zasnovane na računarima” DOO, Novi Sad.
Internet stranica: www.rt-rk.com

Za sve upite i prigovore vezane za sigurnost i privatnost vaših ličnih podataka, molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail adresu: DPO.Milan.Curcic@rt-rk.com .


PRIVATNOST PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU
Lični podaci koje prikupljamo:
• Podaci koji unosite pri prijavljivanju na otvorene pozicije, a uključuju: ime, prezime, zvanje, ličnu fotografiju, naziv posla, društvenu mrežu, adresu, e-mail adresu, Skype korisničko ime, broj mobilnog / telefon, obrazovanje, biografija;
• IP adresa;
• Podaci o internet pretraživaču;
• Kolačići, koji nam omogućavaju da pratimo kako koristite TalentLift veb stranice;

RT-RK vodi računa o sigurnosti i privatnosti vaših ličnih podataka. Kao rukovaoc, RT-RK sprovodi brojne organizacione, tehničke i procesne mere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita podataka.


SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA
Prikupljeni podaci se koriste isključivo u svrhu sprovođenja procesa zapošljavanja i ispunjavanja zakonskih obaveza.
Pored toga, navedeni proces može uključivati sledeće:
• Verifikacija ispravnosti unesenih podataka;
• Provera referenci;
• Procena kvalifikacija i veština potrebnih za obavljanje posla za koji se prijavljujete,
• Komunikacija vezana uz proces (e-mail poruke, telefonski poziv, SMS poruke, Whatsapp);
• Ispunjavanje upitnika i testova.

PRISTUP PODACIMA

Pristup Vašim ličnim podacima ograničen je na zaposlene kompanije i sva povezana privredna društva sa RT-RK, koji su uključeni u proces zapošljavanja. U povezana privredna društva računaju se kompanije RT-RK Automotive d.o.o., FTN-IRAM-RT d.o.o., OBLO Living d.o.o., Clover d.o.o. Banja Luka, Institut RT-RK d.o.o. Banja Luka, Institut RT-RK Osijek d.o.o.
Podaci su smešteni na području Evropske unije, a njihov pristup je osiguran najvišim tehničkim standardima i praksama.

PERIOD ČUVANJA I KORIŠĆENJA PODATAKA
Vaši lični podaci će biti zadržani do završetka konkursa za otvoreno radno mesto za koje ste prijavili ili za druga aktivna radna mesta za koje smatramo da odgovarate svojim kvalifikacijama, osim ako ste sami odabrali da zadržimo Vaše podatke na duži vremenski period i obavestimo Vas o budućim mogućnostima zaposlenja.


OTKRIVANJE PODATAKA TREĆIM LICIMA
RT-RK koristi portal „TalentLift“, aplikaciju u vlasništvu kompanije AdoptoTech d.o.o. (U daljem tekstu TalentLift) u okviru našeg procesa zapošljavanja.
TalentLift, u svojstvu obrađivača, obrađuje lične podatke na naš zahtev i na osnovu naših zahteva.
RT-RK i TalentLift potpisali su ugovor o obradi podataka o ličnosti kako bismo osigurali i zaštitili vašu privatnost podataka; nijedna druga kompanija ili lice nisu uključeni u obradu niti imaju pristup vašim ličnim podacima.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE
Nakon prijave, omogućiće Vam se pristup portalu u okviru kojeg možete dobiti podatke o ličnim podacima, zatražiti izvoz ili brisanje istih. Hiperlink do portala će se nalaziti u potvrđenom e-mailu nakon prijavljivanja na konkurs.

U bilo kojem trenutku možete tražiti ispravku ili ažuriranje podataka, povući saglasnost za obradu istih ili potpuno izbrisati svoj profil. Pored toga, imate pravo da zahtevate informacije o koršćenju vaših podataka, statusu podataka, kao i prenošenje vaših podataka drugom pravnom licu (ukoliko nisu obrisani).

Ukoliko imate bilo kakve primedbe možete se obratiti našem predstavniku za zaštitu podataka o ličnosti (DPO.Milan.Curcic@rt-rk.com) ili uputiti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.