Student Scholarship

Beograd, Serbia


Lokacija: Beograd, Novi Sad


U saradnji sa fakultetima u Novom Sadu i Beogradu nudimo mogućnost stipendirane izrade BSc ili  MSc rada.

Više informacija o studentskim programima možete naći na: Students corner


Šta pružamo studentima koji se odluče za praksu kod nas?

• Stručnu podršku od strane inženjera mentora;

• Podršku da se znanje dobijeno tokom prakse uobliči u akademski BSc ili MSc rad;

• Rad na najsavremenijim tehnologijama;

• Merna oprema, softverski alati, repromaterijal (za izradu hardvera), logistika za nabavku i izradu hadvera;

• Stipendiju;

• Mogućnost pohađanja interno organizovanih stručnih kurseva;

• Mogućnost učestvovanja u sportskim i zabavnim aktivnostima.


Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Tell your friends about this position

Personal information
Add
Professional data
Details