Summer school 2019

16 October 2019


Završena je još jedna ljetna škola koja se već tradicionalno svake godine priprema za studente elektrotehnike. Škola je trajala tokom mjeseca avgusta, u organizaciji Instituta RT RK u Banjaluci. Ove godine, ugostili smo studente ETF-a iz Banjaluke, Istočnog Sarajeva i Sarajeva. Polaznici škole, njih deset, imalo je priliku da tokom četiri sedmice steknu napredno znanje iz programskog jezika C i da se upoznaju sa osnovama mikrokontrolerske periferije kao i komunikacijskim protokolima.

Ljetnja škola pruža mogućnost da studenti saznaju kako da ono što su naučili u teoriji mogu da primjenjuju u radu, u konkretnim situacijama i u okviru industrije. Takođe, ovim mladim ljudima ljetnja škola je dala priliku da vide šta ih očekuje kada se zaposle i koliko se radno okruženje razlikuje od fakultetskog.

Studenti su zadovoljni organizacijom Ljetnje škole, kao i znanjem koje su stekli tokom ovog perioda, a predavači naše Škole, tokom ove 4 sedmice bili su veoma posvećeni polaznicima i potrudili se da im ovo ljetnje učenje i boravak u RT-RK bude što korisniji i ugodniji.