Scholarships and Internships

09 June 2020


Scholarships and Internships

Programi studentskih stipendija i praksi 

U zavisnosti od toga koja ste trenutno godina studija, na kom smeru i departmanu Fakulteta tehničkih nauka, kompanija RT-RK nudi različite programe stipendiranja i praksi.

Za studente koji pohađaju Departman za računarstvo i automatiku, postoji program stipendiranja već od 2. godine studija. Koje uslove je potrebno da ispunite, kao i o benefitima ovog programa stipendiranja, možete pronaći na Studentske stipendije.

Ukoliko ste studenti završnih godina na nekom od navedenih smerova:

    • Računarstvo i automatika (smerovi: Računarska tehnika i računarske komunikacije, Automatika i upravljanje sistemima, Primenjene računarske nauke i informatika);
    • Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije;
    • Telekomunikacije i obrada signala;
    • Mikroračunarska elektronika;
    • Mehatronika, robotika i automatizacija.

Organizujemo prakse za diplomce u okviru RT-RK kompanije, koja studentu dodatno omogućava da iz oblasti koju odabere napiše i svoj diplomski ili master rad.

Više informacija o ovom programu možete podgledati na Prakse za diplomce.