AI and Deep Learning in Automotive

12 March 2019


AI and Deep Learning in Automotive

                                                           AI and Deep Learning in Automotive

Duboko učenje pripada domenu veštačke inteligencije i mašinskog učenja. Tokom poslednje decenije duboko učenje i veštačke neuralne mreže su našle primenu u brojnim oblastima, zahvaljujući svom potencijalu da reše probleme za koje tradicionalni metodi nisu dali adekvatan odgovor. Jedan od takvih problema je i autonomna vožnja, gde je krajnji cilj da “centralni mozak” automobila bezbedno rukuje vozilom u svim saobraćajnim situacijama. Kako takav sistem za upravljanje mora uspešno da reaguje na nepredvidive scenarije, algoritmi koje koristi su bazirani na mašinskom i dubokom učenju.

Tokom kursa će studenti imati priliku da se upoznaju sa osnovnim konceptima mašinskog i dubokog učenja u automobilskoj industriji. Kroz jednodnevni sertifikovan kurs Nvidia Deep Learning Instituta će polaznici naučiti kako se treniraju neuralne mreže koristeći aktuelne alate i radne okvire za rad sa neuralnim mrežama. Na kraju će studenti imati priliku da stečena znanja primene u okviru praktičnih radionica koje se bave primenom dubokog učenja u automobilskoj industriji.

Svi polaznici dobijaju zvanični  NVIDIA DLI sertifikat o učešću.


Program:

6. jul
Uvod u mašinsko i duboko učenje; Osnovne arhitekture neuralnih mreža; Primena u automobilskoj industriji

7. jul
Nvidia kurs Fundamentals of Deep Learning for Computer Vision

8.-10. jul
Praktična primena neuralnih mreža u automobilskoj industriji


Potrebna predznanja:

Osnove Python/C++ programiranja


Način prijavljivanja:

Prijavu možete poslati putem sledećeg linka.