Summer school 2020 Belgrade

08 April 2019


Summer school 2020 Belgrade

I ovog leta 25 studenata ETF-a i MATF-a letnju pauzu iskoristila je za sticanje novih znanja i praktičnog iskustva na Letnjoj školi Improvements of Modern C++.

Letnja škola je realizovana svakim radnim danom od 09-12h u periodu od 10. do 21. avgusta 2020.

Usled pandemije Covid-19 i bezbednosti učesnika, škola je ove godine organizovana online.

Tokom letnje škole studenti su bili u prilici da se upoznaju sa najznačajnijim izmenama C++ jezika kao što su move semantika, koja je dodala novu dimenziju po pitanju performansi i lambda funkcije koje STL algoritame čine visoko efikasnim. Nismo zaobišli ni višenitno programiranje, koje je po prvi put deo standardne biblioteke, kao ni šablone sa promenljivim brojem argumenata. Na kraju svakog dana, studenti su imali niz praktičnih primera i vežbi, putem kojih su imali priliku da primene stečeno znanje.

Program: 

  • Jednostavnija proširenja jezika poput - auto, range-based for loops, constexpr, noexcept i sl.
  • Move semantika i druga proširenja jezika za bolji dizajn klasa
  • Pametni pokazivači
  • Lambda funkcije i primena u STL algoritmima
  • Višenitno programiranje
  • Napredno generičko programiranje